Hoang Chau Audio

Tư vấn, thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống âm thanh - ánh sáng - thiết bị trình chiếu chuyên nghiệp.

Âm thanh, ánh sáng sân khấu

Tư vấn, thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống âm thanh – ánh sáng sân khấu

Âm thanh karaoke & Gia đình

Tư vấn, thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống âm thanh karaoke & gia đình

Âm thanh hội trường

Tư vấn, thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống âm thanh – ánh sáng hội trường, phòng họp

Cung cấp thiết bi audio

Trao đổi mua bán thiết bị âm thanh, ánh sáng

Hoang chau audio?

Hoang chau audio được thành lập với sứ mệnh cung cấp sản phẩm dịch vụ tốt nhất về âm thanh và ánh sáng.

Sản phẩm Nổi bật

Sản phẩm bán chạy